Opis

.

Peptyd TB-500 – co to jest?

TB-500 to peptyd będący niewielkim fragmentem tymozyny beta-4. Zbudowany jest z 43 aminokwasów białka produkowanego w grasicy. Substancję tę możemy spotkać w tkankach ludzkiego ciała. Określana jest jako jeden z „czynników naprawczych”, gdyż wspomaga gojenie ran i uszkodzeń tkanek miękkich. Skuteczność działania TB-500 można zauważyć przy leczeniu uszkodzeń ścięgien, więzadeł, skóry, mięśni, serca, a nawet oczu. Omawiany peptyd ma duże właściwości przeciwzapalne, wspomaga przyspieszenie porostu włosów oraz czasem stosuje się go w celu zwiększenia odporności. 

TB-500 – Działanie

Najbardziej zauważalnym efektem działania tego peptydu jest umiejętność zwiększenia ekspresji białek budujących komórki. Za przykład może nam tu posłużyć up-regulacja aktynu, która jest ważnym elementem cytoszkieletu komórek eukariotycznych i kluczowym białkiem dla organizmu. Jest ono określane jako białko kurczliwe mięśni, ale wśród innych działań można wymienić migrację komórek, chemotaksję, fagocytozę oraz cytokinezę. Aktyna jest substancją występującą w dwóch formach G – monomerycznej oraz F – spolimeryzowanej. Warto jednak dodać, że substancja łatwo przechodzi między tymi formami. Podczas badań udowodniono, że tymozyna beta-4 potrafi wiązać aktynę G, nie pozwalając jej na przekształcenie się w postać F. Zdaniem badaczy, ta zdolność jest czynnikiem przyspieszającym procesy naprawcze w organizmie oraz ma pozytywny wpływ na wzrost komórek, przyczyniając się do wspierania ich migracji oraz proliferację. Nie są to jedyne prozdrowotne właściwości TB-500. Tymozyna i podobne białka posiadają cechy białek wielofunkcyjnych (takie, które na drodze ewolucji otrzymały dodatkową funkcję) . 

Przeprowadzone badania, przy użyciu hodowli komórkowych oraz eksperymenty na zwierzętach udowodniły, że suplementacja tymozyny beta-4 ma pozytywny wpływ na dojrzewanie komórek macierzystych, angiogenezę (tworzenie naczyń krwionośnych) oraz powiększa przeżywalność komórek różnego typu. Ogranicza też produkcję cytokin prozapalnych. Tymozyna beta-4 wspomaga procesy gojenia ran. Testy przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że wprowadzenie suplementacji peptydu TB-500 zwiększa migrację keratynocytów oraz poprawia odkładanie kolagenu w miejscu zranienia. Procesy przyspieszają gojenie ran. Dodatkowo wykazano, że tymozyna beta-4 wzbudza aktywność enzymu DNTT w populacji tymocytów. Są to ludzie komórki odpornościowe powstające w grasicy. Są one dojrzewającymi limfocytami T. Zatem TB-500 pośrednio wpływa na tworzenie dojrzałych limfocytów T.

Zastosowanie

Peptydy TB-500 posiadają duże właściwości regeneracyjne. Ważne jest to, że substancja ma działanie ogólnoustrojowe, czyli ma wpływ na gojenie ran w całym organizmie niezależnie, gdzie zostanie peptyd podany. W szczególności wykazano pozytywny jego wpływ na tkankę łączną.

Skóra

TB-500 ma wyraźny wpływ na gojenie ran powierzchniowych, skaleczeń oraz oparzeń. Dodatkowo zmniejsza ryzyko powstawania blizn. Skuteczność tymozyny beta-4 sprawdzono w wielu badaniach klinicznych. Kuracja tymozyną beta-4 pozytywnie wpłynęła na pacjentów z odleżynami, przyspieszając ich gojenie. Leczenie było bezpieczne i dobrze tolerowana przez organizmy pacjentów. 

Aparat ruchu

Zaletą działania peptydu jest leczenie urazów mięśni, ścięgien oraz więzadeł. TB-500 przyspiesza regenerację tkanek oraz obniża intensywność stanów zapalnych. Substancja zmniejsza możliwość powstawania patologicznych wzrostów oraz zlepień międzytkankowych, które źle wpływają na ruch tkanek. TB-500 stosowany jest również w profilaktyce ochronnej. Substancja wpływa pozytywnie na napięcie mięśni, ma korzystne działanie na elastyczność ścięgien oraz więzadeł. Może zatem obniżyć ryzyko powstania kontuzji.

Oczy

Peptyd TB-500 ma również zastosowanie w okulistyce. Podjęto próby leczenia, przy jego pomocy, zespołu suchego oka oraz neurotroficznej keratopatii. Badania na zwierzętach wykazały że substancja wpływa pozytywnie na gojenie uszkodzonej rogówki. Testy przeprowadzono również na ludzkich ochotnikach. Pacjenci, którym podano krople z peptydem opisywali znaczącą i trwałą poprawę w leczeniu zespołu suchego oka. U dużego odsetka pacjentów objawy w ogóle nie powróciły.

Jama ustna

Omawiana substancja ma korzystny wpływ na fibroblasty dziąsłowe i charakteryzuje się mocnym działaniem przeciwzapalnym, redukując stany zapalne dziąseł.

Serce

Właściwości tymozyny beta-4 mogą mieć zastosowanie w odbudowie tkanki mięśnia sercowego, który uległ uszkodzeniu podczas zawału i innych chorób o podłożu kardiologicznym. Badania laboratoryjne na gryzoniach wykazały, że TB-500 pobudza tworzenie nowych komórek mięśnia sercowego z nieaktywnych komórek prekursorowych, które są obecne w wyściółce serca. Dodatkową właściwością jest to, że substancja promuje angiogenezę oraz ma działanie przeciwwłóknieniowe, co korzystnie wspomaga  przebudowę komórek serca.

Mózg

Tymozyna beta-4 występuje również w komórkach ośrodkowego układu nerwowego. Eksperci domniemają, że ma ona za zadanie bycia pewnego rodzaju protektorem oraz w niewielkim stopniu wpływa na synaptogenezę, wzrost aksonów, migrację komórek oraz plastyczność mózgu. Stwierdzono również zwiększoną aktywność TB-500 podczas różnego rodzaju stanów patologicznych takich, jak atak niedokrwienny, choroba Alzheimera, choroba Huntingtona oraz stwardnienie hipokampa.


Wątroba

W wyniku różnego rodzaju badań stwierdzono, iż można określać stan wątroby badając stężenie tymozyny beta-4. Jeżeli jest ono wysokie oznacza to, że organ ten jest w dobrej kondycji, natomiast niskie stężenie oznacza uszkodzenie wątroby. Dowiedziono tego, porównując stężenia u osób zdrowych i chorych. Co ciekawe, u osób chorych po wyleczeniu stężenie TB-500 znacznie wzrastało.

Badaniu poddano również skuteczność działania substancji podczas leczenia NAFLD (niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby). Dowiedziono, że tymozyna beta-4 regeneruje komórki wątroby poprawiając stan zdrowia pacjentów cierpiących na NAFLD. Odpowiadają za to dwa mechanizmy. Po pierwsze mamy tu do czynienia z redukcją okresu oksydacyjnego, drugi związany jest z hamowaniem tworzenia się czynników wspomagających zapalenia.

Włosy

Badania na ten temat przeprowadzono na zwierzętach. Udowodniono, że peptyd TB-500 wspomaga rozwój komórek macierzystych w mieszkach włosowych. Dodatkowo powoduje ich różnicowanie i migrację. Specjaliści twierdzą, że powyższe procesy wpływają korzystnie na porost włosów. W sieci można znaleźć dużo komentarzy pacjentów zmagających się z łysieniem androgenowym, którzy po poddaniu się terapii z użyciem TB-500 zauważyli wyraźną poprawę. Peptyd hamował u nich wypadanie włosów, ale też pobudzał wzrost nowego owłosienia.

Skutki uboczne

Według powszechnej opinii stosowanie peptydu TB-500 do leczenia różnych schorzeń jest bezpieczne. Wykonano szereg badań nieklinicznych, których wyniki wykazały, że stosowanie substancji nie ma negatywnych skutków dla zdrowia ludzkiego. Coraz częściej mówi się o tym peptydzie jako leku. Jedyną niedogodnością, która może wystąpić podczas kuracji z zastosowaniem TB-500 jest reakcja grypodporna organizmu. Nie jest to jednak regułą.

Jak dawkować?

Peptyd TB-500 podaje się w formie zastrzyku podskórnego, domięśniowego lub dożylnego. Zaletą stosowania substancji jest to, że działa ona ogólnoustrojowo na cały organizm bez względu na miejsce jej wstrzyknięcia. Najczęstszym miejscem iniekcji TB-500 są powłoki brzuszne, ramię lub pośladek. Specjaliści zalecają, aby unikać robienia zastrzyku z peptydu w to samo miejsce.

Środek dawkuje się w zależności od rodzaju urazu, który leczymy oraz tego jak jest on rozległy. Z reguły, w fazie tak zwanego ładowania (trwa 4 – 6 tygodni) podaje się 4 – 8 mg TB-500 na tydzień. Po tym czasie, jeżeli pacjent decyduje się na dalsze leczenie następuje faza podtrzymania. Podaje się podczas niej 2 – 6 mg raz na dwa tygodnie. 

Stosując się do powyższych wytycznych dawkowania pacjent może przyjmować peptyd TB-500 przez maksymalnie trzy miesiące bez przerwy. Jeżeli zachodzi konieczność kontynuacji leczenia należy zrobić sześciotygodniową przerwę.

Podsumowanie

Zgodnie z wynikami badań oraz opinią specjalistów peptyd TB-500 jest najskuteczniejszy przy leczeniu urazów mięśni. Wypada on gorzej przy urazach ścięgien, złamań oraz pęknięć kości. Tu zdecydowanie lepiej wypada leczenie z zastosowaniem BPC-157. Można jednak do kuracji włączyć oba środki, by uzyskać lepszy efekt. Jest to popularna taktyka przy rozległych kontuzjach.


Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/admin/domains/euro-sterydy.pl/public_html/wp-content/themes/bodycenter-child/woocommerce/single-product/tabs/tabs.php on line 45
X