Equipoise (Boldenone undecylenate)

Equipoise (Boldenone undecylenate) jest znanym od lat sterydem weterynaryjnym.
W przeszłości, głównym powodem jego stosowania była to łatwa dostępność jako meksykańskiego produktu weterynaryjnego. Obecnie jest on bardzo popularnym sterydem , wykorzystywanym w kulturystyce. Jeśli chodzi o efekty uboczne, ma on przewagę nad Masteronem lub Primobolanem, chyba że zwiększenie apetytu uważamy za efekt uboczny, lub efektem ubocznym boldenonu jest umiarkowana konwersja do estrogenów. Chociaż może to być użyteczne, jeżeli żaden inny steryd aromatyzujący nie jest używany.

Skuteczność Boldenonu:
Na pewno może być dobrze wykorzystany w cyklu sterydowym. Jego siła (efekt na miligram) jest porównywalna z większością innych sterydów do iniekcji, chociaż jest mniej odczuwalna niż Trenbolone, a więc na przykład 400 mg / tydzień, to istotny czynnik pobudzający w większości cykli.

Okres półtrwania Boldenonu
Poważną wadą Equipoise jest jego bardzo długi okres półtrwania, który trwa prawdopodobnie co najmniej 12 dni. To powoduje dłuższy okres czasu po ostatniej iniekcji, podczas którego poziom nie jest wystarczająco wysoki dla optymalnego anabolizmu, ani wystarczający niski, aby umożliwić odzysk. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie Equipoise tylko w początkowej części cyklu.

Innym efektem na długi okres półtrwania jest to, że aby osiągnąć efekt dostatecznie szybkiego okresu potrzebna jest duża koncentracji na wstępie. Polecam, na pierwszy zastrzyk będzie to dawka równa 1,7 – 1,8 krotności dawki, która będzie stosowana w tygodniu, plus kwota w zwykłym zastrzyku. Zatem jeśli na przykład w toku dozowania wynosi 200 mg dwa razy w tygodniu, w pierwszym dniu zaopatrzenia wstępnego powinna wynosić około 900 mg.
Większość osób nie robi tego, w wyniku czego doświadczają niewielki wpływ z Boldenonu dopóki w wyniku paru tygodni, Boldenon nie utrwali się w organizmie podczas cyklu. Z tego powodu, powszechnie twierdzi się , że cykle EQUIPOISE muszą być długie bo inaczej steryd ten nie działa, ale to naprawdę nie jest tak. Problemem jest brak koncentracji na wstępie.
Innym rozwiązaniem jest użycie estru propionianu, na wstępie , zanim Boldenon zacznie działać.

Boldenon jest metabolizowany przez aromatazę do estradiolu, ale w mniejszym stopniu niż testosteron. Jest również metabolizowany przez enzym 5-Ar, w tym przypadku 17b-hydroxyandrost-1-en-3-on, zwany powszechnie jako nieprawidłowo “1-testosteron”, a czasami nazywane dihydroboldenone. Siłę cząsteczki możemy porównać do tej z boldenonu, tak że cząsteczka się nie wzmaga lub jest dezaktywowana przez enzym 5-AR i dlatego metabolizm jest nieistotny.

Boldenon może być wykorzystywany na kilka interesujących sposobów, na przykład w połączeniu z Trenbolonem aby umożliwić stosowanie niższej dawki Trenbolonu zachowując podobny efekt anaboliczny i zapewniając potrzebną ilość aromatyzowania sterydów. Może być również połączony z Masteronem lub Primobolanem zamiast testosteronu. Zaletą jest to że będzie ograniczał produkcję DHT. Jednak te zastosowania nie zostały jeszcze wystarczająco zbadane.