CJC-1295 został zaprojektowany do badań klinicznych w roku 2000. Lek został zsyntetyzowany w celu usunięcia trzewnych złogów tłuszczu u chorych na AIDS. Badania CJC 1295 zakończyły się sukcesem wszystkich przedmiotów badań, zwiększenie poziomu hormonu wzrostu w organizmie dało zarazem zwiększenie strat tłuszczu.
Różne eksperymenty zostały przeprowadzone w celu przetestowania skuteczności CJC-1295 w celu zwiększenia GH , niezależny instytut w USA poinformował że zależnie od dawki wzrost średnich stężeń GH w osoczu był 2-10-krotnie dłużej niż 6 dni, a zwiększone stężenie IGF-1 , 3-krotnie wyższe przez 9 do 11 dni po pojedynczym wstrzyknięciu.

Nie tylko to zachęca nas do stosowania CJC 1295, okazało się również że średni okres półtrwania był pomiędzy 5-8 dni i zwielokrotnienie dawek wykazało średni poziom IGF-1 utrzymał się powyżej linii podstawowej przez okres do 28 dni !!! Brak poważnych działań niepożądanych odnotowano w każdej badanej grupie.

Inną bardzo pozytywną korzyścią z CJC-1295 jest jego zdolność do promowania twz. „głębokiego snu” , sen wolno falowy, jest również znany jako głęboki sen i część snu odpowiedzialna za najwyższy poziom rozwoju mięśni i zatrzymywania w pamięci.

CJC-1295 posiada zdolność do pobudzania naszego organizmu do produkcji własnego GH w porównaniu z zastosowaniem syntetycznego HGH. GHRP-2, w połączeniu z CJC-1295 jest synergistyczny , znacznie wzmacniając impulsu GH . Badania wykazały, że CJC-1295 wspiera również sen wolno falowy , jest to rodzaj snu odpowiedzialnego za wzrost mięśni i zwiększenie retencji ich pamięci.

Istnieją trzy popularne i sprawdzone klinicznie analogi GHRH na rynku, CJC-1295, CJC-1295 w/w DAC oraz Sermorelina.

Okres półtrwania peptydu CJC1295 jest stosunkowo długie i tworzy dość znaczny impuls GH, aby zwiększyć poziom IGF-1 w osoczu oraz poziom GH.

Dawkowanie CJC-1295 najbardziej popularne to 2000 mcg czyli 2 mg tygodniowo .

Możemy sobie je podzielić na 2 iniekcje lub więcej , byle byśmy pamiętali żeby w tygodniu skonsumować 2mg peptydu 🙂

Tak jak napisaliśmy powyżej CJC-1295 jest jednym z GHRH a najlepsze działanie zaobserwowano z peptydami GHRP są one dla siebie synergistyczne.