„Wszystko o HCG (Gonadotropina kosmówkowa)”

Prawidłowe funkcjonowanie jąder jest bardzo ważne dla funkcjonowania męskiego organizmu ,podczas zażywania sterydów anabolicznych, niewłaściwego odbloku po cyklu , czy też stanów chorobowych , prawidłowe funkcjonowanie naszych jąder może być zaburzone. HCG, jest podstawowym narzędziem do normalizacji zaburzeń czynności jąder.

Co to jest te HCG, i w jakim celu je bierzemy ?

HCG jest naturalnym analogiem LH, hormon przysadki produkowany w celu stymulacji produkcji hormonu seksu w jądrach i jajnikach. HCG wiąże i aktywuje receptor tak samo jak LH i jest równie skuteczne w stymulowaniu produkcji testosteronu u mężczyzn, czyli wytwarzanie estrogenów u kobiet.
Ten analog LH istnieje, ponieważ w okresie ciąży u kobiet zapewnia dodatkowe funkcje. Te dodatkowe funkcje nie mogą wystąpić u mężczyzn i nie mają żadnego praktycznego wpływu i konsekwencji w odniesieniu użytkowania HCG dla poprawy funkcji jąder.

HCG w farmakologii

HCG jest zwykle izolowany z moczu kobiet w ciąży: proces farmaceutyczny oczywiście wymaga dokładnego oczyszczenia. Pomimo tego ezoterycznego zaopatrzenia, nigdzie nie przeczytałem o problemach jakościowych związanych z HCG.
W sporcie HCG znalazło szerokie zastosowanie , jest używane przez sportowców po cyklu , jak i w czasie trwania kuracji sterydowej. Najczęściej w sprzedaży na rynku polskim znajdziemy gonadotropine kosmówke w stężeniu 5000 iu.
Popularne w sprzedaży jest tzw. syntetyczne HCG którego produkcja jest zbliżona do nowoczesnej produkcji HGH.
Między naturalnym a syntetycznym HCG istnieje różnica techniczna, która jednak nie ma znaczenia dla sportowców, między tymi rodzajami HCG. Mianowicie rekombinowane HCG zawiera tylko dimeryczne HCG z dwóch typów podjednostek. W przeciwieństwie do tego otrzymywanego z moczu pochodzą z HCG znajdującego się w krwiobiegu, podczas ciąży również samych podjednostek działających jak monomery.

Ile trzeba zażywać HCG aby pobudzić stymulację produkcji testosteronu?

Na początku odkrycia zastosowań HCG było brane w dużych dawkach , standardowo 5000 iu na iniekcje. Przed 1998 rokiem, w kulturystyce było to szczególnie powszechne do przywrócenia funkcji jąder. Z czasem wyszło na to że ta dawka to przedawkowanie i zaczęto używać mniejszych dawek , które okazały się zdrowsze i skuteczniejsze dla organizmu.
Po pewnym czasie, wprowadzono niższe dawki nie więcej niż 1500 IU na iniekcje, a najbardziej korzystne rezultaty stwierdzono przy dawkach nie większych niż 1000 IU np. zalecano zastosowanie jako 500 iu 3x w tygodniu.
Od tego czasu zapanowało przekonanie dla maksymalnej ilości wtryskiwanego HCG wynosi 500 IU, ponieważ stwierdzono że wyższe stężenia i tak nie przynoszą korzyści , stosując mniejsze dawki częściej wstrzykując HCG da nam lepsze rezultaty.
Zalecany zakres dawek tygodniowo wynosi od około 700 do 1750 IU. Przykład iniekcji z 100-250 IU dziennie lub 200-500 IU co drugi dzień, lub 250-500 IU trzy razy w tygodniu.
Powyższe dawkowanie w okresie maksymalnie do 3 tygodni, daje wspaniałe rezultaty co pokazały dosyć wnikliwe obserwacje w świecie kulturystyki.
Wielokrotne zastrzyki w tygodniu są zalecane, ponieważ okres półtrwania HCG w organizmie utrzymuje się 36 godzin. Mniej częste zastrzyki mogą pogorszyć utrzymanie stężenia we krwi.

Przechowywanie HCG?

Fiolki HCG najpierw należy rozpuścić w odpowiedniej ilości wody , najczęściej już dodanej do HCG. Np, 5000 IU w fiolce można dogodnie rozcieńczyć w 2,5 ml wody. Zapewnia to rozwiązanie IU / ml, umożliwiając łatwe obliczenie dawki. Na przykład, dawka 200 lU będzie to 0,1 ml roztworu, co oznacza się jako “10” na jm strzykawki insulinowej.
Jeżeli pojemność fiolki umożliwia 5,0 ml wody można dodać do 5000 IU HCG. Uzyskany roztwór wynosił by 1000 jm / ml, co umożliwia jeszcze łatwiejsze obliczenie dawki.
Zastrzyk jest domięśniowego a lokalizacja iniekcji zależy od osobistych preferencji.
Gotowe fiolki HCG powinny być przechowywane w lodówce. Przed rozrobieniem HCG spokojnie może być przetrzymywane w temperaturze pokojowej. Natomiast rozrobione powinny być zawsze w lodówce. Nie ma czego się obawiać jeżeli rozrobiony roztwór przypadkowo zostanie pozostawiony na jeden dzień w temperaturze pokojowej, na pewno przez ten czas nie straci swoich właściwości.

Zapobieganie zanikowi jąder

Mocny cykl sterydowy skutkuje hamowaniem wytwarzania LH, co z kolei zmniejsza lub eliminuje zwykle stymulacje jąder. Przez krótki okres czasu nie jest to problemem. Przez dłuższy jednak okres czasu zanik jąder lub ich niewrażliwość. Odzyskiwanie po cyklu naturalnej produkcji testosteronu jest osłabiona dlatego musimy wspomóc się HCG.
Przed 1996 rokiem tradycyjne stosowanie HCG odbywało się po cyklu, aby rozwiązać powyższe problemy. Od tego czasu zażywanie HCG stało się dość akceptowaną praktyką, zamiast zapobiegać problemowi. Dlaczego świadomie pozwalamy, kurczyć się naszym jądrom, tracą wrażliwość na LH i tracą zdolność do produkcji testosteronu, bo myślimy że możemy być wyleczeni później?
To złe planowanie zażywanie HCG.
Tak więc, gdy cykl sterydowy jest wystarczająco długi, zanik jąder i utrata ich wrażliwości może potencjalnie wystąpić, lecz nie zawsze. A więc gdy cykl trwa 8 tygodni lub więcej – HCG wprowadza się w trakcie jego cyklu aby zapobiec późniejszym problemom. Wystarczy gdy HCG jest używane w ilościach: 100 jm na dobę, 200 IU co drugi dzień lub 250 IU 3x na tydzień są całkowicie wystarczające. Wykorzystanie nie musi być w cyklu ale również może rozpocząć się na przykład w 4-6 tygodniu cyklu, a kończy się w ostatniej iniekcji sterydów.

Problem z zanikiem jąder, jest naprawdę prosty do uniknięcia.
Korzystanie z HCG utrzymuje odpowiedni poziom estrogenów w cyklu sterydowym.
Niektóre anaboliczne cykle sterydowe nie zawierają żadnych aromatyzujące sterydów, są to np. cykle z trenbolonu, Masteron, Primobolan lub oxandrolone. Chyba że dawkowanie jest bardzo duże, albo czas cyklu jest bardzo krótki, poziom estrogenów spada rażąco nisko. Zakłóca to anabolizm, libido, obniżenie nastroju,pogorszenie funkcji stawów, a na dłuższą metę, układu krążenia. Oczywistym sposobem rozwiązania tego problemu jest dodanie co najmniej niewielkiej ilości środków aromatyzujących, ale nie zawsze jest to pożądane.

Korzystanie HCG aby skorygować zanik jąder, ich niewrażliwość kiedy już wystąpiło ?

W niektórych przypadkach u użytkowników sterydów występuje już zanik jąder, jak to naprawić?
W tych przypadkach stosowanie HCG na koniec cyklu, może przywrócić funkcję jąder w ciągu zazwyczaj 4-8 tygodni , przy czym jest to zależne od dawkowania.
Korzystanie z HCG aby poprawić produkcję testosteronu, w przypadku wtórnego hipogonadyzmu.
W pierwotnym hipogonadyzmie, same jądra nie produkują wystarczającej ilości testosteronu pomimo normalnej stymulacji. HCG nie może nic zrobić w takich przypadkach. Terapia testosteronem jako zamiennikiem jest jedynym możliwym środkiem normalizacji poziomu testosteronu. We wtórnym hipogonadyzmie jednak, problemem jest to, że zbyt mało jest wytwarzane LH, co oznacza, że ​​jądra są wystarczająco stymulowane. Przy prawidłowej stymulacji, będą one produkować testosteron na normalnym poziomie.
Jeżeli przyczyną niskiego stanu naturalnego testosteronu jest wtórny hipogonadyzm, dozowanie HCG może unormować produkcję testosteronu. Dawkowanie powinno być najmniej w dwóch pierwszych miesiącach powinien być w wysokich dozach. Jednakże przed wprowadzeniem HCG jako roztwór, należy określić, jakie wtórny hipogonadyzm ma podłoże, i jak może być usunięty. Na przykład, przyczyną może być nadmierny wzrost estrogenu. Taki przypadek będzie lepiej leczonych anty-aromatazą, w celu skorygowania tego problemu.

Niepożądany wzrost estrogenów ze względu na użytkowanie HCG ?

U mężczyzn, estradiol wynika głównie z enzymów konwersji (aromatyzacji) testosteronu. W związku z tym wzrost wyników testosteronu na wzrost estrogenów, głównie estradiolu, jeśli nie podejmiemy żadnych kroków to stosunek testosteron / estradiol będzie zależny od ilości enzymu aromatazy i wydaje się być indywidualny, chociaż może ona zmieniać się w czasie. Mężczyźni z normalnego poziomu aromatazy utrzymują prawidłowy poziom estradiolu nawet zwiększając poziom testosteronu. Jednak u ludzi z wysokimi poziomami aromatazy może wystąpić nadmierny poziom estradiolu wraz ze wzrostem stężenia testosteronu.
Taki problem może być wykryty w badaniach krwi i poprawiony przez zastosowanie inhibitora aromatazy , stosując arimidex lub letrozol. Dawkowanie tych środków powinny być dostosowane do wyników testów krwi.

Podsumowanie:
Iniekcje HCG w dawkach zwykle 100-200 IU dziennie, 200-250 IU co drugi dzień, lub 250 jm trzy razy w tygodniu jest bardzo skuteczne we wspieraniu produkcji testosteronu i zapewnieniu odpowiedniej wielkości jąder jak i ich funkcji. Przyczyną redukcji jąder jest zmniejszone wytwarzanie LH. Dawki większe niż te przedstawione powyżej , nie zapewniają żadnych dodatkowych korzyści .