Levitra – działanie, przeciwskazania, środki ostrożności, dawkowanie
Levitra to lek należący do grupy inhibitorów fosfodiesterazy cGMP, który stosuje się w przypadku zaburzeń erekcji.

Jaki jest skład i jak dokładnie działa Levitra?
Substancja czynna leku to wardanafil. Stosuje się go w formie doustnej celem poprawy erekcji u panów mających zaburzenia wzwodu. W naturalnych warunkach, tzn. przy pobudzeniu seksualnym, wardanafil przywraca nam prawidłowy wzwód w wyniku zwiększania się napływu krwi do samego prącia. Erekcja prącia należy do procesów hemodynamicznych.

W czasie pobudzenia o charakterze seksualnym, uwalnia się tlenek azotu. Związek ten odpowiedzialny jest za aktywowanie enzymu cyklazy guanylowej, co doprowadza do zwiększania się ilości cyklicznego monofosforanu guanozyny (cGMP) w jamistych ciałach prącia. To zaś przyczynia się do rozkurczania mięśni gładkich i pozwala na większe napływanie krwi do prącia. Stężenie cGMP zależne jest od szybkości jego tworzenia przy udziale cyklazy guanylowej, jak i od szybkości jego rozpadania się przez cGMP hydroizolujace fosfodiesterazy. Wardanafil wykazuje silne i selektywne działanie blokujące fosfodiesterazę 5, która jest specyficzna wobec cGMP. Hamuje więc rozpadanie się cGMP. Wardanafil znacząco nasila oddziaływanie endogennego tlenku azotu w jamistych ciałach na wskutek zahamowania PDE5. Kiedy w chwili pobudzenia seksualnego dojdzie do uwalniania się tlenku azotu, zahamowanie PDE5 za pomocą wardenafilu wywołuje polepszenie się stężenia cGMP w jamistych ciałach. Seksualne pobudzenie będzie konieczne celem występowania korzystnych leczniczych efektów wardenafilu. Wardenafilu jest przyczyną łagodnego i przemijającego obniżania ciśnienia tętniczego, które w wielu przypadkach nie wykazuje znaczenia klinicznego. Preparat niezwykle sprawnie się wchłania po doustnym podaniu, osiągając stężenie maksymalne we krwi po czasie maksymalnie 120 minut. Przenika do tkanek i prawie w 100% łączy się z białkami z osocza. Wydalany będzie przede wszystkim w postaci metabolitów, głównie z kałem, zaś w niewielkiej części z moczem.

Przeciwskazania do zastosowania tegoż preparatu?
Niestety, nawet jeśli istnieją pewne wskazania do zastosowania preparatu, nie zawsze będzie to możliwe. Nie można używać tegoż preparatu jeśli jest się uczulonym na którykolwiek spośród składników zawartych w preparacie. Przeciwskazaniem do zastosowania preparatu będzie także: równolegle zażywanie azotanów albo donorów tlenku azotu w wybranej postaci, schyłkowa niewydolność nerek, niewydolność wątroby, niedociśnienie tętnicze, niestabilna dławica piersiowa, niedawno przebyty zawał serca albo udar mózgu, wrodzona choroba zwyrodnieniową siatkówki. Nie należy używać tegoż preparatu u osób, które straciły wzrok w jednym oku z powodu przedniej nietętniczej neuropatii nerwu wzrokowego.

Kiedy trzeba zachować szczególną ostrożność używając Levitry?
Niektóre spośród chorób, jak i inne okoliczności mogą być przeciwskazaniem do zastosowania albo wskazaniem do zmiany w obrębie dawkowania leku. W wybranych sytuacjach może okazać się niezbędne wykonanie wybranych badań o charakterze kontrolnym. Zanim podejmie się decyzję o farmakologicznym leczeniu lekarz winien zdiagnozować u pacjenta wspomniane zaburzenia erekcji, jak i określić ich przyczyny. Zanim rozpocznie się jakiekolwiek leczenie zaburzeń erekcji konieczne będzie dokonanie oceny stanu całego układu krwionośnego wraz z sercem. Jednoczesne przyjmowanie tego leku z sokiem grejpfrutowym albo z grejpfrutem może być przyczyną zwiększenia jego stężenia w osoczu: trzeba koniecznie unikać tego rodzaju połączenia. Biorąc pod uwagę brak odpowiednich badań, nie jest zalecane zastosowanie preparatu w skojarzeniu z innymi różnymi metodami w zakresie leczenia zaburzeń erekcji.

Trzeba zachować szczególną ostrożność, używając tego preparatu u osób mających choroby predysponujące do priapizmu albo anatomiczne zniekształcenia prącia. U osób używających jednocześnie a-adrenolityki dawka początkowa preparatu wina wynosić 5 mg, zaś jego podawanie powinno być rozpoczęte dopiero po dokładnym ustaleniu leczenia za pomocą a-adrenolityków. Jeśli używany a-adrenolityk to alfuzosyna albo tamsulozyna, wardenafil może być podawany w dowolnej chwili: w wypadku innego rodzaju a-adrenolityków konieczne będzie zachowanie ostępu pomiędzy ich podaniem a użyciem preparatu.

U osób, które stosują już dłuższy czas wardenafil, leczenie a-adrenolitykami powinno być rozpoczęte od najmniejszej możliwej dawki. Należy także unikać zastosowania tego preparatu u pacjentów, u których pojawiają się czynniki ryzyka wydłużenia się odstępu QT, na przykład z hipokaliemą, stosujących jednocześnie przeciwarytmiczne leki, z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT, z hipokaliemą. W wypadku nagłego pojawienia się zaburzeń wzroku, konieczne jest przerwanie stosowania leku i skonsultowanie się z lekarzem. Preparat ten nie wykazuje żadnego działania przeciwdagregacyjnego, niemniej jednak w większych stężeniach (przewyższających tak zwane stężenia terapeutyczne) nasila działanie przeciwagregacyjne donora azotu. Brak jest jakichkolwiek danych, które dotyczą bezpieczeństwa zastosowania preparatu o osób mających zaburzenia krzepnięcia, jak i u pacjentów z czynną wrzodową chorobą żołądka: przed użyciem lekarz powinien ocenić stosunek ryzyka do korzyści. Nie można używać tegoż preparatu u osób przed 18 rokiem życia.

Zalecane dawkowanie
Preparat ten ma postać tabletek ulegających rozpadowi w ustach, albo tabletek powlekanych. Przeznaczono go do zastosowania doustnego. Nie należy przekraczać zaleconych ilości, gdyż nie będzie to miało wpływu na zwiększenie się skuteczności działania preparatu, zaś może zaszkodzić naszemu zdrowiu, a nawet życiu. Jeśli ma się jakiekolwiek wątpliwości, które dotyczą użycia preparatu, należy skontaktować się z lekarzem.

Osoby dorosłe: przyjęcie leku podczas wysokotłuszczowego posiłku może być przyczyną opóźnienia jego działania. Na ogół powinno zastosować się 10mg; w zależności od tolerancji leku i jego skuteczności, dawkę można zwiększyć do 20 mg, albo wręcz przeciwnie zmniejszyć do 5 mg. Preparat nie może być stosowany częściej, aniżeli raz w ciągu doby.